VLIEGVERKEER BOVEN BRUSSEL - WIN-WIN oplossingen bestaan

De vliegroutes boven Brussel en de Rand hebben een uitwerking gehad op de laatste verkiezingen en zijn een uiterst gevoelig onderwerp. Zelfs na de schrapping van 2 vliegroutes, overeenkomstig het vonnis van de Brusselse rechtbank van eerste aanleg van 31 juli 2014, zal elk vliegtuig vertrekkende uit Zaventem nog steeds 5,5 maal meer buurtbewoners overvliegen dan het gemiddelde van de 30 grootste Europese luchthavens. 

Brussels Airport zou tot een effective Europese hub kunnen uitgroeien met een aanzienlijke toename in capaciteit, maar de huidige locatie laat dit niet toe: het is hoogdringend om dit in te zien en om structurele oplossingen te zoeken. 

In bijlage het Witboek met een gedetailleerde toelichting van 13 opties voor de ontwikkeling van onze luchthavenactiviteiten, met eerbied voor de rechten van de burgers: 5 in Zaventem, 4 elders in Vlaanderen, 3 rond het taalgrensgebied en 1 in Wallonië. 

De kosten, bekrachtigd door internationale experts, zijn beperkt: 4 maanden cash-flow van Brussels Airport voor een nieuwe landingsbaan en 2 jaar cash-flow voor een gehele nieuwe luchthaven.